Legea luptătorului liberal

By Tudor Mihaescu

Nihil Sine Deo

1. Liberalul este om liber şi generos. El luptă împotriva oricărei asupriri şi se jertfeşte pentru întărirea credinţei strămoşeşti, consolidarea şi fericirea Patriei sale.

2. Liberalul este om de onoare şi de cuvant. El judecă orice situaţie în lumina adevărului, iar convingerile sale le împărtăşeşte tuturor, fără ascunzişuri.

3. Liberalul este omul faptelor şi al gândurilor curate. El preţuieşte deopotrivă sănătatea trupească şi sănătatea sufletească.

4. Liberalul se împotriveşte oricăror acte de risipă, de abuz, de favoare, de cruzime sau de distrugere.

5. Liberalul nu face nici o deosebire de rasă, de avere, de clasă socială. El este cuviincios şi îngăduitor faţă de toată lumea, respectând credinţa, munca, experienţa şi avutul altuia.

6. Liberalul este patruns de spiritul de echipă. Ca să poată să comande, el învaţă mai întai să asculte.

7. Liberalul este luptător politic plin de avânt şi sincer democrat. El dispreţuieşte minciuna, reaua credinţă, invidia, patima, dezordinea şi ura.

8. Liberalul este îndrazneţ în cele bine chibzuite. El nu fuge niciodată de răspundere.

9. Liberalul este bun român. El îndeplineşte cu conştiinciozitate îndatoririle cetăţeneşti în ajutorul semenilor aflaţi în nevoie şi primejdie.

10. Liberalul e ste plin de însufleţire în orice muncă, urmându-şi cu dârzenie ţelul: libertate, dreptate şi - prin proprietate - bunăstare pentru toţi.


Statuia lui Ion I. C. Brătianu de pe Bld. Dacia din Bucureşti. A fost realizată în 1937 de sculptorul croat Ivan Mestrovic, acelaşi care a sculptat şi renumita statuie ecvestră a regelui Carol I, aflată odinioară în faţa Palatului Regal. La scurt timp după ce a fost terminată, statuia lui Ion I. C. Brătianu de mai sus a fost inaugurată la 25.11.1938.

No comments:

Post a Comment

My Blog List